Hallant Hjuldistanser

1 575kr1 825kr

Tillbehör för att kunna justera spårvidden på din tvåhjulstraktor. Dessa distanser passar på alla Ferrari, Pasquali och BCS tvåhjulstraktorer och gör att du kan justera spårvidden i flera olika steg.

Perfekt om du vill ha en mer stabil maskin för körning i slänter eller du vill kunna köra med hjulen utanför din odlingsbädd.

Finns i två bredder: 3-15 cm och 3-25 cm.

1 575kr1 825kr

Frakt Möjlig leverans from. 2018-03-01
PIL
Leverans mellan 6-9 dagar beroende på lagerstatus (?) Mer information under "Köp- och leveransvillkor".
Traktor Specialbeställning
PIL
Leverans mellan 6-9 dagar beroende på lagerstatus (?) Mer information under "Köp- och leveransvillkor".

Tillbehör för att kunna justera spårvidden på din tvåhjulstraktor. Dessa distanser passar på alla Ferrari, Pasquali och BCS tvåhjulstraktorer och gör att du kan justera spårvidden i flera olika steg.

Perfekt om du vill ha en mer stabil maskin för körning i slänter eller du vill kunna köra med hjulen utanför din odlingsbädd.

Finns i två bredder: 3-15 cm och 3-25 cm.

 

Bredd

3-15 cm, 3-25 cm