Orizzonti Speed Green

31 500kr 39 375kr

Orizzonti Speed Green eliminerar ogräs i hela plantraden även precis i fruktträdets eller vinplantans närhet. Trådarna slår effektivt sönder ogräs utan att skada stammen på huvudgrödan. Detta redskap körs helt utan sensor.

31 500kr 39 375kr

Frakt Möjlig leverans from. 2018-03-01
PIL
Leverans mellan 6-9 dagar beroende på lagerstatus (?) Mer information under "Köp- och leveransvillkor".
Traktor Specialbeställning
PIL
Leverans mellan 6-9 dagar beroende på lagerstatus (?) Mer information under "Köp- och leveransvillkor".

Orizzonti Speed Green eliminerar ogräs i hela plantraden även precis i fruktträdets eller vinplantans närhet. Trådarna slår effektivt sönder ogräs utan att skada stammen på huvudgrödan.